четвер, 30 квітня 2020 р.

Для учнів 5 класу, тести (відповіді по телефону 11.05-12.05)

Запитання 1
Людей, імена і вчинки яких засвідчені джерелами і діяння яких впливали на перебіг історичних подій називають
варіанти відповідей
 
історичними постатями
 
 
 героями
 
 
 видатними людьми
 
 
полководцями
Запитання 2
Назвіть найвидатнішого козацького літописця?
варіанти відповідей
 
 Нестор
 
 
 Самійло Величко
 
 
Дмитро Яворницький
 
 
 Геродот
Запитання 3
Історичний образ - це:
варіанти відповідей
 
уявлення про якусь подію або особу, що сформувалося в результаті історичного дослідження.
 
 
людина, діяльність якої змінила життя в минулому та продовжує впливати на нього сьогодні.
 
 
події, явища, процеси, які відтворив, реконструював історик на основі відбору правдивих, важливих відомостей про минуле.

Запитання 4
Наука, яка вивчає походження та взаємний зв'язок родини?
варіанти відповідей
 
Археологія
 
 
Етнографія
 
 
Історіографія
 
 
 Генеалогія
Запитання 5
Події, явища, процеси, які відтворив, реконструював історик на основі відбору правдивих, важливих відомостей про минуле - це:
варіанти відповідей
 
 історична особа
 
 
історичний факт
 
 
 історичний образ
 
 
історичне дослідження
Запитання 6
"Батьком історії" вважають
варіанти відповідей
 
літописця Нестора
 
 
 Самійла Величка
 
 
 Геродота
 
 
Михайло Грушевський
Запитання 7
Найвідомішими козацькими літописами є...(3 відповіді)
варіанти відповідей
 
 "Повість минулих літ"
 
 
"Літопис Самовидця"
 
 
Літопис Григорія Граб'янки
 
 
 Галицько-Волинський літопис
 
 
Літопис Самійла Величка
Запитання 8
Оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за роками:
варіанти відповідей
 
 легенди
 
 
 літописи
 
 
 міфи
 
 
 перекази
Запитання 9
Автор 10-томної історії України-Руси - ...
варіанти відповідей
 
Дмитро Яворницький
 
 
Тарас Шевченко
 
 
Володимир Антонович
 
 
Михайло Грушевський
Запитання 10
Першою історичною працею, у якій послідовно висвітлено історію Русі-України від заснування Києва до 1111 р. є
варіанти відповідей
 
Галицько-Волинський літопис
 
 
 "Літопис Самовидця"
 
 
Літопис Самійла Величка
 
 
 "Повість минулих літ"
Запитання 11
Хто уклав енциклопедію "Історія запорозьких козаків"?
варіанти відповідей
 
Михайло Грушевський
 
 
Дмитро Яворницький
 
 
Михайло Максимович
 
 
Володимир Антонович
Запитання 12
Співставте автора та його твір:
1. М. Грушевський а) "Повість минулих літ"
2. Нестор Літописець б) "Історія України-Руси"
3. С. Величко в) козацький літопис
варіанти відповідей
 
1-а, 2-б, 3-в
 
 
1-в, 2-б, 3-а
 
 
1-б, 2-в, 3-а
 
 
1-б, 2-а, 3-в
Запитання 13
Учений -природознавець, історик,народознавець,письменник,автор віршованого перекладу "Слово ополку Ігоревім"

варіанти відповідей
 
 В. Антонович
 
 
М. Максимович
 
 
 М. Костомаров
 
 
 М. Грушевський
Запитання 14
Що описував Геродот в четвертій книзі своїх "Історій"?
варіанти відповідей
 
побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких міст-держав у Північному Причорномор'ї
 
 
 діяння руських князів, життя різних верств населення Київської Русі
 
 
події Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького
 
 
розбудову Української держави
Запитання 15
Учений історик, брав(ла) участь в археологічній експедиції під керівництвом Вікентія Хвойки - ...
варіанти відповідей
 
В. Антонович
 
 
М. Костомаров
 
 
Н. Полонська-Василенко
 
 
Д. Яворницький
Запитання 16
У літописі Самійла Величка розповідається про
варіанти відповідей
 
події часів існування Київської Русі
 
 
 традиції та звичаї українського народу
 
 
Національно-визвольну війну та козацьку державу
 
 
вільний розвиток і соборність українських земель
Запитання 17
Хто такий історик ?
варіанти відповідей
 
житель місцевості, який знає про її історичні факти
 
 
перекладач історичних монографій,книг,підручників
 
 
 вчений, який вивчає історію та історичний процес

 
 
звичайний розповідач ,певної, побаченої події
Запитання 18
Перша жінка - історик - ...
варіанти відповідей
 
Княгиня Ольга
 
 
Анна Ярославівна
 
 
Ольга Загребельна
 
 
Наталія Полонська-Василенко
Запитання 19
В якому творі автор збагачує реальні біографії вигаданими деталями чи сконструйованими розмовами і часто відхиляється від ходу подій, зафіксованих в науковій історичній літературі?
варіанти відповідей
 
в науковому творі
 
 
в художньому історичному творі
 
 
у фантастичному творі
Запитання 20
Хто є автором відомої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»?
варіанти відповідей
 
Микола Івасюк
 
 
Тарас Шевченко
 
 
Ілля Рєпін
 
 
Ольга Гуляєва
Запитання 21
811725_1588095393.jpg
Які історичні події зображені на картині?
варіанти відповідей
 
Козацька рада у Києві
 
 
В'їзд Богдана Хмельницького до Києва
 
 
Початок Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького
 
 
Похід русичів на Константинополь

Тести за рік 10 клас Історія України

Тести для учнів 9 класу .(підсумковий за рік)

середа, 9 квітня 2014 р.

День третій. 9 квітня

8.00 - випуск Пасхальної стінної газети.

15.00 - Зустріч з прекрасним. Класики і християнство. "М.Ю.Лермонтов і християнство" - учнівська презентація учнів 8-го класу Іванченка Дмитра та Ситенка Дмитра.

15.30 - Інсценізація драми М.Ю.Лермонтова "Маскарад" (учні 6, 8, 10 класів)